جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۶, ۰۰:۳۱
 
مدیران و کارشناسان مرکز خدمات

        

محمد رضا مروارید

استاندار و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ایلام

تلفن تماس: 33337001-084

پست الکترونیکی: info@portal-il.ir

 ................................................................................................................

 

 علی سایه میری

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات استان ایلام

تلفن تماس: 33333660-084

پست الکترونیکی:asayehmiri@gmail.com

................................................................................................................


علی آخی زاد

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام

تلفن تماس: 33369391-084

پست الکترونیکی:a_ak1377@yahoo.com

................................................................................................................