جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۶, ۰۰:۳۸
 

نمایندگان دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز خدمات سرمایه گذاری

اداره کل آموزش و پرورش

·         نام:            محمد

·         نام خاوادگی:       شادی

·         سمت:      رئیس اداره تعاون و رفاه

·         تلفن تماس:  ------------

·         تلفن همراه:  09184257123

·         پست الکترونیک: ----------

 

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

·             نام:           بهمن

·             نام خاوادگی:       رحمتی

·               سمت:      معاون

·         تلفن تماس:  32222118-084

·         تلفن همراه:  09188433059

·         پست الکترونیک: bahrah155@yahoo.com


اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

·       نام:           احمد

·       نام خاوادگی:       خان محمدیان

·       سمت:      معاون

·       تلفن تماس:  32220773-084

·       تلفن همراه:  09106506531

·       پست الکترونیک: mohamadian61@gmail.com

 

اداره کل حمل و نقل و پایانه ها

·         نام:            علیرضا

·         نام خاوادگی:       محمدی

·         سمت:      معاون

·         تلفن تماس:  33341639-084

·         تلفن همراه:  09188442824

·         پست الکترونیک: ilam_mohamadi@yahoo.com

 

سازمان جهاد کشاورزی

·         نام:           حسین

·         نام خاوادگی:       ابراهیمی

·         سمت:      مدیر امور سرمایه گذاری

·         تلفن تماس:  33334432-084

·         تلفن همراه:  09181430971

·         پست الکترونیک: ehossein19@yahoo.com

 

اداره کل حفاظت محیط زیست

·         نام:          رضا

·         نام خاوادگی:      لطافتی

·         سمت:      کارشناس

·         تلفن تماس:  33332286-084

·         تلفن همراه:  09188421161

·         پست الکترونیک: letafati@hotmail.com

 

اداره کل گمرکات

·         نام:        حسن

·         نام خاوادگی:      تیموری

·         سمت:    معاون

·         تلفن تماس:  33824541-084

·         تلفن همراه:  09188437464

·         پست الکترونیک: ht.imm84@gmail.com

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

·         نام:        مهرداد

·         نام خاوادگی:      رشیدزاده

·         سمت:    معاون

·         تلفن تماس:  33330303-084

·         تلفن همراه:  09183417972

·         پست الکترونیک: mehrdad.7080@gmail.com

 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

·         نام:        سامیه

·         نام خاوادگی:      محمدیان

·         سمت:    کارشناس سرمایه گذاری

·         تلفن تماس:  33380015-084

·         تلفن همراه:  09188427566

·         پست الکترونیک: samie.mo1982@gmail.com

 

اداره کل راه و شهرسازی

·         نام:        طیبه

·         نام خاوادگی:     جمالوندی

·         سمت:    کارشناس بودجه و برنامه ریزی

·         تلفن تماس:  --------------

·         تلفن همراه:  09187444904

·         پست الکترونیک: ----------

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام

·         نام:      محمدتقی

·         نام خاوادگی:    رحمانی

·         سمت:    کارشناس مسئول

·         تلفن تماس:  32228617-084

·         تلفن همراه:  09183416425

·         پست الکترونیک: rahmani.mohamadtaghi@yahoo.com

 

شرکت آب منطقه ای استان ایلام

·         نام:      محسن

·         نام خاوادگی:    لطفی

·         سمت:    کارشناس بودجه

·         تلفن تماس:  33335090-084

·         تلفن همراه:  09188464484

·         پست الکترونیک: lotfi.mohsen1@gmail.com

 

شرکت پالایش گاز ایلام

·         نام:      رضا

·         نام خاوادگی:    زمانی فرد

·         سمت:   رئیس امور مالی

·         تلفن تماس:  ------------

·         تلفن همراه:  09125878835

·         پست الکترونیک: rzf641927@yahoo.com

 

شرکت توزیع نیروی برق

·         نام:      ولی الله

·         نام خاوادگی:   ناصری

·         سمت:   مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

·         تلفن تماس:  33333020-084

·         تلفن همراه:  09188441016

·         پست الکترونیک: naseri_mehran@yahoo.com

 

استانداری ایلام

·         نام:      امیر حسین

·         نام خاوادگی:   بهرامی

·         سمت:   کارشناس

·         تلفن تماس:  ------------

·         تلفن همراه:  09183430669

     ·         پست الکترونیک: -----------

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.