» آشنایی با استان » منابع اقتصادی استان

منابع اقتصادی استان

3- منابع اقتصادی

1-3 تولیدی

* صنعت

با وجود گذشت یک دهه از عمر صنعت نوپای ایلام ، هرچند گامهای برای رسیدن به مرز توسعه پایدار صنعتی در این استان برداشته شده است اما کافی نبوده است .

ایلام بنا به دلایلی از جمله بی مهری رژیم ستم شاهی و محرومیت نسبی از برنامه های محرومیت به علت مواجه مستقیم با دفاع مقدس و پس از آن با زسازی کند سازه های تخریب شده در جریان جنگ تحمیلی از پائین ترین میزان اشتغال و تولید صنعتی در کشور برخوردار است .

در حالیکه نگاه ویژه دولت در سالهای اخیر به استان ایلام سبب شده است برخی دست اندرکاران روند رشد صنعتی آن را امیدوار کننده ارزیابی کنند ، اما در عین حال هنوز معتقدند تا نقطه مطلوب فاصله بسیار است .

بر اساس آمارهای موجود سهم کنونی ایلام ا زتولید صنعتی کشور کمتر ازنیم درصد است.

کل کارگاههای صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر استان 26کارگاه است که1075نفر در آنهامشغول به کار بوده و ارزش افزوده آنها 140483میلیون ریال گزارش شده است. سهم استان ایلام از کل کارگاههای کشور،شاغلین و ارزش افزوده آنها بترتیب 16/0درصد و1/0درصد است که از نظر تعداد و شاغلین در بین استانهای کشور آخر و ارزش افزوده29است.

 در استان ایلام 7شهرک صنعتی مصوب وجود دارد. که مساحت آنها563هکتار است از این شهرکها 3شهرک صنعتی فعال و 4شهرک در دست اجرا بوده و عملیات زیربنائی آنها شروع شده است.

مهمترین واحد فعال صنعتی استان کارخانه سیمان ایلام بوده و هم اکنون پتروشیمی و 4کارخانه سیمان در استان در دست اجرا می باشند.

* کشاورزی

وجود 350هزار هکتار زمین زراعی و قابلیت ایجاد تنوع در تولیدات کشاورزی و دامداری ناشی از گوناگونی شرایط جغرافیائی و اقلیمی،وجود جنگلها و مراتع مستعد،داشتن ظرفیتهای قابل توجه در پرورش دام و طیور و امکان ایجاد صنایع وابسته نقش و جایگاه این استان را در این صنعت به خوبی نمایان می سازد و می طلبد که دولت و مسئولین نگاه ویژه ای به اقتصاد کشاورزی استان داشته باشند.

از مجموع کل اراضی قابل کشت استان212هزار هکتار آن زیر کشت محصولات زراعی و باغی است از این مقدار 54/2درصد به کشت باغات و 46/97درصد به زراعتهای سالانه اختصاص دارد.

سطح زیر کشت محصولات سالانه استان 206242هکتار است که 5/29درصد آن آبی و مابقی دیم می باشد.

سهم استان ایلام از کل اراضی زیر کشت محصولات سالانه کشور 66/1درصد است و از این نظر در بین استانهای کشور رتبه20 دارد.

کل سطح زیر کشت باغات و قلمسانهای استان 6160هکتار است که 025/0درصد از کل کشور شامل می گردد و در رتبه آخر در بین استانهای کشور قرار دارد.

کل تولیدات محصولات زراعی استان 640هزار تن است که حدود8/1درصد از تولیدات کشوری بوده و در بین استانهای کشور رتبه 20را به خود اختصاص داده است. همچنین کل تولید محصولات باغی استان حدود 10هزار تن گزارش شده است .

تولید گندم استان 188 هزار تن بوده که 79/1 درصد از کل تولید کشور را شامل می گردد و از این نظر در بین استانهای کشور در رتبه 19 قرار دارد .

عملکرد درهکتارآبی و دیمی دراستان به ترتیب 3655 و640 کیلو گندم ودرکل کشور 3827 و1187 کیلو گرم بوده است .

کل دام استان حدود 11/2 میلیون راس برآورد می گردد و همچنین 320 واحد صنعتی پرورش دام و طیور در استان فعال می باشند . تولید محصولات عمده دامی استان ( گوشت قرمز ، گوشت مرغ ، شیر ، تخم مرغ و عسل ) 73 هزار تن است که 77/0 درصد از تولید کشور را شامل می گردد.

سرانه تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ استان از متوسط کشوری بیشتر ، اما سرانه تولید شیر و تخم مرغ آن کمتر می باشد سهم استان ایلام از تولید گوشت قرمز کشور 4/1 درصد ، شیر 58/0 درصد ، گوشت سفید 57/1 درصد و تخم مرغ 61/0 درصد است که در بین استانهای کشور به ترتیب رتبه های 23، 29، 26، 22 را دارا می باشد .

72 واحد پرورش ماهی با 720 تن تولید سالانه در استان فعال هستند .

2-3 زیر بنایی

*انرژی

استان ایلام فاقد نیروگاه فعال تولید برق است و نیروگاه برق آبی سیمره با ظرفیت تولید سالانه 850 گیگا بایت در دست اجرا می باشد .

تعداد مشترکین برق استان 114 هزار مشترک بوده که 41/85 درصد خانگی ،66/3 درصد عمومی ، 6/0 درصد صنعتی ، 8/0 درصد کشاورزی و 54/9 درصد تجاری می باشد .

کل فروش برق استان 589 هزار مگاوات ساعت بوده که 42/41 درصد خانگی ، 32/26 درصد عمومی، 1/14 درصد عمومی ، 1/14 درصد کشاورزی ، 3/7 درصد صنعتی ، 6/5 درصد تجاری و مابقی روشنایی بوده است .

سهم استان از کل مشترکین برق و فروش برق در سطح کشور به ترتیب 61/0 و 47/0 درصد بوده و دربین استانهای کشور به ترتیب دارای رتبه 29 و آخر است .

تعداد کل روستاهای دارای برق استان 536 روستاست که 1/1 درصد از کل کشور را شامل می گردد . استان ایلام فاقد شبکه گاز رسانی است و مصرف گاز آن به صورت مایع تامین می گردد . بالغ بر 6780 تن در سال است . مصرف فراورده های نفتی استان 472 هزار متر مکعب است که 66/0 درصد کل کشور را شامل می گردد . از کل ذخایر نفت و گاز کشور به ترتیب 4/3 درصد و 11درصد در محدوده استان ایلام قرار دارد و بعد از استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد در رتبه سوم در بین استانهای کشور قرار دارد .

 

 

*ارتباطات

کل تلفن های منصوبه استان ایلام 132478 تلفن بوده که 100237 تلفن آن به مشترکان واگذار شده و مشغول به کار می باشد سهم استان از تلفن های منصوبه و مشغول به کار کشور به ترتیب 62/0 درصد و 56/0 درصد بوده و در بین استانهای کشور دارای رتبه 25 و29 است .

487 روستای استان دارای ارتباط تلفنی است که 11/1 درصد کشور را شامل شده و رتبه آن 28 است .

57012 تلفن همراه در استان مشغول به کاراست که 38/0 درصد کشور بوده ودربین استانهای کشور رتبه آن 28 است .در استان ایلام 7 اداره ،11 دفتر پست شهری ،35 نمایندگی پستی ، 190 دفتر مشترک روستایی ، 2 آژانس شهر ،163 صندوق پستی شهری و 103 صندوق پستی روستایی مشغول ارائه خدمات پستی می باشند .

یک مرکز رادیویی با قدرت 100 کیلو وات با پوشش 100/0 درصد در استان مشغول به کار است 3057 ساعت تولید و 3747 ساعت پخش برنامه رادیویی و 713 ساعت تولید و 2056 ساعت پخش فعالیت سیمای استان بوده است .

 

 

*حمل و نقل

استان ایلام یک هزاره و425 کیلومترراه اصلی وفرعی درمسیراستانهای کرمانشاه ، لرستان ، خوزستان وکشورعراق دارد.

با این حال نبود پروازهوایی منظم ، نداشتن خطوط ریلی و راه مناسب مهمترین عامل بازدارنده استان برای دستیابی به توسعه همه جانبه است .

استان ایلام جزو معدود استانهای کشور است که حتی یک متر بزرگراه ندارد .

نداشتن راه مناسب ، بزرگترین مانع جذب سرمایه گذاری برای رسوب سرمایه در این استان است .

سخت گذر بودن محورهای ارتباطی و جاده ای و نبود پرواز منظم و فقدان خطوط ریلی باعث شده است که کمتر سرمایه گذاران رغبت چندانی برای اجرای طرح در این استان که در بن بست جغرافیایی واقع شده نداشته باشند .

از مجموع راههای استان 47 درصد آن راه اصلی و 53 درصد راه فرعی می باشد .

9/1 درصد راههای کشور در استان قرار دارند و تراکم راه اصلی و فرعی در استان 64/7 و در کشور 96/4 می باشد و رتبه استان از نظر طول راههای اصلی و فرعی در بین استانهای کشور 25 است .

طول کل راههای روستایی استان 1400 کیلومتر است که 5/54 درصد آن آسفالته درحالیکه در سطح کشور 2/53 درصد راههای روستایی آسفالته است .

استان ایلام فاقد خطوط ریلی است و یک فرودگاه داخلی در آن فعال است .

3-3بازرگانی

استان ایلام با 430 کیلومتر مرزمشترک با عراق بهترین شرایط برای تردد زواروصدورکالای ایرانی به کشورعراق است . سرنگونی حکومت بعث باعث شد که مرز ایلام با عراق به عنوان پر رونق ترین مکان برای تردد زوارو صدورکالا به کشوری که هم تقاضا کننده باشد موقعیت ممتاز فراهم نماید . و می طلبد که مسئولین استان قدر این موقعیت ممتاز را بهتر جهت حل مشکل و معضل بیکاری استان دانسته واز آن نهایت استفاده نمایند شرایط جدید اقتصادی ناشی از سقوط رژیم عراق می طلبد که دولتمردان با نگاه ویژه به این وضعیت ، تحصیلات مناسبی را برای زایران عتبات عالیات و صدور کالای غیر نفتی به عراق در مرز مهران در استان ایلام ارایه دهند .

نزدیکی استان ایلام به شهرهای مذهبی عراق ، وجود امنیت کامل ، نزدیکی فامیلی ومذهبی دست به دست هم داده است تا کلیه زوار ایرانی و عراقی و حتی مسئولان امنیتی و سیاسی دو کشور خروجی مهران را بهترین مسیر برای تردد خود انتخاب کنند .

         مرز عراق از دیر باز منبع تهدید و توطئه و تخریب برای ایلام ویران بوده و به تحقیق یکی از علل اصلی فرار سرمایه و فقدان سرمایه گذاریهای صنعتی بخش خصوصی و حتی دولتی در ایلام مسئله همجواری با عراق است ، اما شرایط جدید افقی از تبدیل " این تهدید به فرصت " را برای ایلام پدید آورده است .

ذکر برخی اطلاعات می تواند افق روشنتری را در این زمینه پیش روی ما بگذارد .

        شهر مرزی مهران در استان ایلام با حدود 230 کیلومتر فاصله با بغداد نزدیکترین شهرمرزی کشور به پایتخت عراق و عتبات عالیه این کشور است .

        فرودگاه ایلام نزدیکترین فرودگاه مرزی کشور به فرودگاه بغداد است .

از حیث سنخیت مذهبی بین اهالی استان ایلام با ساکنان استانهای همجوار حد فاصل بغداد و عتبات عالیات ( واسط ، میسان ) همنوایی کامل وجود دارد و همگی این مردمان هم مذهب هستند .

این شرایط و توجیه ها باعث شده است که مردم مشتاق زیارت عتبات عالیات عراق بدون هدایت بخش رسمی و به صورت کلی مرزهای ایلام به ویژه مهران را مسیر اصلی خود برای عزیمت به عراق انتخاب کنند . بنحوی که حتی قبل از گشایش رسمی مرز مهران ، هزاران نفر از اهالی کشور از طریق غیر قانونی و خود جوش از مرزهای ایلام به عراق عزیمت کردند و طی چند ماه گذشته پس از گشایش مرز و بازارچه مرزی مهران روزانه صدها زائر و بازرگان از طریق مرز مهران به عراق عزیمت می کنند .

بازتاب این وضعیت مرزی تاثیرجدی بر بخش بازرگانی استان گذاشته به طوریکه باعث تماس اعضای اتاق های بازرگانی عراق با اتاق بازرگانی ایلام گردیده است .

مردم و مسئولان دستگاههای اقتصادی استان به این نتیجه رسیده اند که حتما" باید در وضعیت صدور کالا به کشور عراق فعالیت های بیشتری انجام گردد و توان پتانسیل این بخش افزایش یابد .

دو بازارچه مرزی در محدوده استان به تصویب رسیده اند که بازارچه مهران هم اکنون فعال است و سالانه از آن میلیونها دلارکالا به عراق صادر می شود و تا حدودی رونق نسبی داشته است وهنوز به مرزتکامل خود نرسیده است . ودیگری بازارچه موسیان است که هم اکنون در دست اجرا است .

4-3با نکداری

بانک های استان 8 بانک تجاری و تخصصی بوده که دارای 182 شعبه و 125 باجه فعال می باشند .

مانده سپرده بانکهای استان 2460861 میلیون ریال که 38/0 درصد کشور می باشد . کل تسهیلات اعطای بانکهای استان 2836605 میلیون ریال و 47/0درصد کشور است.

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی