» تماس با ما

تماس با ما

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ایلام

آدرس : ایلام- خیابان استقلال- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام

تلفن تماس:08433369391

شماره نمابر:08433338280

کد پستی: 69316-89674

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی