» نمایندگان دستگاه ها

نمایندگان دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز خدمات سرمایه گذاری

اداره کل آموزش و پرورش

·         نام:  شادمند

·         نام خانوادگی:کاظم زاده

·         سمت:     ----------------

·         تلفن تماس:  ------------

·         تلفن همراه:  09188423518

·         پست الکترونیک: ----------

 

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

·         نام:جعفر

·         نام خانوادگی: فرهادبیگی

·         سمت: کارشناس مسئول

·         تلفن تماس:  32222118-084

·         تلفن همراه: 09188427342

·         پست الکترونیک: 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

·       نام: رضا

·       نام خانوادگی: قنبری

·       سمت:      متصدی اشتغال

·       تلفن تماس:  32220773-084

·       تلفن همراه:  09187428185

·       پست الکترونیک: ------------

 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

·         نام: فردین

·         نام خانوادگی: رستمی زاد

·         سمت:      کارشناس بازرگانی

·         تلفن تماس:  33331822-084

·         تلفن همراه:  09188414771

·         پست الکترونیک: rostamifardin@yahoo.com

 

سازمان جهاد کشاورزی

·         نام:  حسین

·         نام خانوادگی: ابراهیمی

·         سمت:      مدیر امور سرمایه گذاری

·         تلفن تماس:  33334432-084

·         تلفن همراه:  09181430971

·         پست الکترونیک: ehossein19@yahoo.com

 

اداره کل حفاظت محیط زیست

·         نام: رضا

·         نام خانوادگی: لطافتی

·         سمت: کارشناس

·         تلفن تماس:  33332286-084

·         تلفن همراه:  09188421161

·         پست الکترونیک: letafati@hotmail.com

 

اداره کل گمرکات

·         نام: محمدرضا

·         نام خانوادگی: علی کرمی

·         سمت: ارزیاب

·         تلفن تماس: ----------------

·         تلفن همراه: 09019704874

·         پست الکترونیک: -----------------

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

·         نام:  فرهاد

·         نام خانوادگی: عارف نیا

·         سمت:  ---------

·         تلفن تماس:  33330303-084

·         تلفن همراه:  09186832077

·         پست الکترونیک: -------------------

 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

·         نام:   وحید

·         نام خانوادگی: درخشنده

·         سمت: کارشناس ناظر فنی و مشاور مدیر کل

·         تلفن تماس:  33330188-084

·         تلفن همراه:  09181410122

·         پست الکترونیک: alex_200090@yahoo.com

 

اداره کل راه و شهرسازی

·         نام: سیروس

·         نام خانوادگی: حیدریان

·         سمت: کارشناس اداره بودجه

·         تلفن تماس:  33364607-084

·         تلفن همراه:  09188409264

·         پست الکترونیک: -------------

 

شرکت شهرک های صنعتی استان ایلام

·         نام: سجاد

·         نام خانوادگی: قیطاسی

·         سمت: کارشناس راهنمای سرمایه گذاری و تأمین مالی

·         تلفن تماس:  32228488-084

·         تلفن همراه:  09183430132

·         پست الکترونیک: sajad_gheitasi@yahoo.com

 

شرکت آب منطقه ای استان ایلام

·         نام: محسن

·         نام خانوادگی: لطفی

·         سمت: کارشناس بودجه

·         تلفن تماس:  33335090-084

·         تلفن همراه:  09188464484

·         پست الکترونیک: lotfi.mohsen1@gmail.com

 

شرکت پخش فرآورده های نفتی استان ایلام

·         نام: وحیداله

·         نام خاوادگی: کیا منش

·         سمت: رئیس  برنامه ریزی و کنترل

·         تلفن تماس:  32245753-084

·         تلفن همراه:  09188435965

·         پست الکترونیک:

 

شرکت توزیع نیروی برق

·         نام: حمیده

·         نام خانوادگی: نوری زاده

·         سمت: کارشناس بودجه و اعتبارات

·         تلفن تماس:  33333020-084

·         تلفن همراه:  09183450891

·         پست الکترونیک:

 

استانداری ایلام

·         نام: احسان

·         نام خانوادگی: نوریان زاده

·         سمت: کارشناس جذب و سرمایه گذاری

·         تلفن تماس:  ------------

·         تلفن همراه:  ----------------

     ·         پست الکترونیک: -----------

سازمان صنعت، معدن و تجارت

·         نام: حسن

·         نام خانوادگی: رحیمی

·         سمت: -------------

·         تلفن تماس:  32228125-084

·         تلفن همراه:  09188424569

     ·        پست الکترونیک: -------------

شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام

·         نام:ولی

·         نام خانوادگی: ملکیان

·         سمت:مدیر دفتر تجهیز منابع و مشارکتهای مردمی

·         تلفن تماس: 32230126 -084

·         تلفن همراه:  09183400035

     ·        پست الکترونیک: V_malekian@yahoo.com

شهرداری ایلام

·         نام: محراب

·         نام خانوادگی:غریبی

·         سمت:مدیر دفتر سرمایه گذاری

·         تلفن تماس: 33332353 -084

·         تلفن همراه:  09354878235

     ·        پست الکترونیک: --------------

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ایلام

·         نام: عباداله

·         نام خانوادگی:کرم خانی

·         سمت:-------------------

·         تلفن تماس: 33344213 -084

·         تلفن همراه:  09188412194

     ·        پست الکترونیک: --------------

شرکت پتروشیمی ایلام

·         نام: جواد

·         نام خانوادگی:قیصریان

·         سمت:-------------------

·         تلفن تماس: 33341072-084

·         تلفن همراه:  09183419413

     ·        پست الکترونیک: --------------

شرکت گاز

·         نام: روح اله

·         نام خانوادگی: قیطاسی

·         سمت:-------------------

·         تلفن تماس: -----------------

·         تلفن همراه:  09182390860

     ·        پست الکترونیک: --------------

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی